Γιορτή Λήξης Των Κατηχητικών Τμημάτων Φιλαδέλφιο ΚΥΡ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Γιορτή Λήξης Των Κατηχητικών Τμημάτων Φιλαδέλφιο ΚΥΡ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 Συνεχίστε την ανάγνωση του “Γιορτή Λήξης Των Κατηχητικών Τμημάτων Φιλαδέλφιο ΚΥΡ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018”