Κατάρρευση στο δρόμο Αρέθουσα – Βαμβακιά

Πρόβλημα και στον δρόμο Αρέθουσα για βαμβάκια .

Κίνδυνος να κλείσει και η άλλη δίοδος για Σταυρό δύο χιλιόμετρα Συνεχίστε την ανάγνωση του “Κατάρρευση στο δρόμο Αρέθουσα – Βαμβακιά”